rámeček rámeček2 rámeček5 rámeček6 logo technofiber grafická výplň grafická výplň grafická výplň grafická výplň český název anglický název rámeček3 rámeček4

Analýza světelných vlastností navržené světelné signalizace zařízení Soft Stop pro využití v městských silničních tunelech

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012710

Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Řešitel u TECHNOFIBER, s.r.o.: Ing. Josef Komárek

Trvání projektu: 2.1.2016 – 31.10.2018

Cílem projektu je měření a posouzení světelných vlastností světelné signalizace zařízení Soft Stop pro využití v městských silničních tunelech. Měření bude zaměřeno zejména na posouzení viditelnosti a zřetelnosti/čitelnosti světelné informace pro vjíždějící řidiče do tunelu. Bude vyhodnocena pravděpodobnost vzniku nežádoucích světelných jevů, zejména riziko oslnění, které mají výrazný vliv na bezpečnost provozu v tunelech. Bude sledován také vliv zvoleného světelného zdroje na okolní prostředí.

Logo EU

rámeček
EU publicita EU publicita
rámeček
© 2010 Technofiber s.r.o. IČO 26224585
Impressum Mapa stránek