rámeček rámeček2 rámeček5 rámeček6 logo technofiber grafická výplň grafická výplň grafická výplň grafická výplň český název anglický název rámeček3 rámeček4

Elektronika a programy

Kromě naplétaných kompozitů jsou dalšími oblastmi zájmu Technofiberu vývoj a výroba speciálních elektronických systémů a vývoj zákaznického programového vybavení

Také v této oblasti spolupracuje Technofiber s řadou významných subjektů a má za sebou úspěšné dokončení několika projektů. Jedním z nich je vývoj řídících systémů pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech (ve spolupráci s ČVUT). Řídící systém byl navržen na základě požadavků na regulaci, spolehlivost a uživatelskou dostupnost.

Další zakázkou bylo zařízení pro vytavování slévárenských voskových modelů ze skořepiny. Zde byla využita mikrovlnná technologie, která značně snížila provozní náklady a umožnila šetrné vytavení vosku s jeho minimální degradací.

V projektu pro výcvikové středisko JE Temelín byl konstruován simulátor telekomunikačního centra. Řešilo se vybudování pracoviště operátora elektrárny včetně simulace všech možných hlášení, havarijních stavů a vyhodnocení reakcí obsluhy. V druhém stupni projektu byl trenažér doplněn o simulátor kamerového dohledu s možností vizuální analýzy úniků v sále reaktoru, strojovně a technologie I.O.

Nejnovějším projektem je navázání spolupráce s Energoklastrem, jehož se stal Technofiber členem. Jeho cílem je snížení energetické náročnosti průmyslové výroby díky optimalizaci výrobních procesů za využití efektivních nástrojů řízení, inovace větrných elektráren jako alternativního zdroje elektrické energie, zvýšení účinnosti vrtulových systémů, aerodynamický tunel a snížení energetické náročnosti strojního zařízení.

Společnost také pracuje na výrobě elektromobilu (v kooperativě s Energoklastrem a CVVI).

rámeček
EU publicita EU publicita
rámeček
© 2010 Technofiber s.r.o. IČO 26224585
Impressum Mapa stránek