rámeček rámeček2 rámeček5 rámeček6 logo technofiber grafická výplň grafická výplň grafická výplň grafická výplň český název anglický název rámeček3 rámeček4

Pokročilé betonové prvky s tkanou výztuží

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004908

Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Řešitel u TECHNOFIBER, s.r.o.: Ing. Josef Komárek

Trvání projektu: 1.1.2016 – 31.7.2019

Partner: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Cílem projektu je vyvinout prvky drobné architektury, jako jsou sloupky, trámky, zábradlí či ploty, s použitím moderních materiálů, jako je vysoko hodnotový beton a tkaná karbonová výztuž, které budou subtilní, estetické a s dostatečnou únosností. Tyto prvky budou připraveny ke komerční produkci, přičemž pro tento účel budou náležitě ověřeny vlastnosti a charakteristiky materiálů, tak aby odpovídaly příslušným normám, a bude vyvinut vhodný postup pro sériovou výrobu.

Logo EU

rámeček
EU publicita EU publicita
rámeček
© 2010 Technofiber s.r.o. IČO 26224585
Impressum Mapa stránek