rámeček rámeček2 rámeček5 rámeček6 logo technofiber grafická výplň grafická výplň grafická výplň grafická výplň český název anglický název rámeček3 rámeček4
branka pro míčové hry

Branky

Dalším z produktů vyráběných technologií triaxiálního pletení jsou branky pro míčové hry.

Fotbal

Na počátku roku 2009 jsme zahájili výzkum a vývoj nových branek používaných v pravděpodobně nejpopulárnějším sportu na světě - fotbale. Proč zrovna fotbal? Většina lidí v zemích  EU jistě slyšela   o vážných zraněních - nebo

dokonce úmrtích - týkajících se většinou mladých hráčů (dětí či juniorů), kteří byli zasaženi pádem brankové konstrukce. Tyto tragické události nás motivovaly k využití našich zkušeností s ultra lehkými, avšak tvrdými kompozity - a tak se zrodil nápad na výrobu fotbalových branek.

Společnost Technofiber se stala majitelem licence na výrobu bezpečných fotbalových branek zakoupené od společnosti Centrum pro výzkum, vývoj a inovace (CVVI). V roce 2009 bylo postaveno několik prototypů a následně testováno na ČVUT v Praze. Hlavní majitel a generální ředitel společnosti Technofiber, Ing.Josef Komárek, byl přítomen při všech zkouškách, kde byl nápomocen svými odbornými znalostmi a know-how.

Výsledky všech testů byly velmi pozitivní (viz Posudek ČVUT). Výsledky ukázaly, že nejbezpečnější mobilní konstrukcí fotbalových branek je branka kompozitní:

    fotbalová branka s dětmi
  1. potřebuje k převrácení 17krát více energie než duralová a 12krát více energie než ocelová branková konstrukce,
  2. fotbalová branka nakloněná
  3. kinetická energie působící na lidské tělo v případě nárazu je u kompozitní branky 5krát menší než u duralových a 3krát menší než u ocelových. Ani z pozice na obrázku se branka nepřevrátí.

Naše nové branky sice jdou převrátit, ale každopádně by však neměly nikoho zranit, protože jsou velmi lehké v horní části, kde je malá hmotnost maximálně důležitá (co se týče schopnosti branky nezpůsobit pádem zranění). První finální výrobky byly dodány do několika vybraných fotbalových klubů v České republice.

V průběhu roku 2010 Technofiber dodal několik set takových složených branek, které jsou absolutně bezpečné pro hráče všech věkových kategorií. A to nejen pro ně: branky jsou bez problémů rozebírací a nechají se vzhledem ke své malé váze, kromě období, kdy jsou doopravdy potřeba, velmi lehce z plochy uklidit. Tudíž k nehodě nemůže dojít ani při jiných aktivitách na stadionu (např. školní atletické hry, atp.). Našimi prvními zákazníky jsou fotbalové kluby v České republice (např. ve Středočeském kraji), ale budeme hledat zákazníky v dalších evropských zemích.

Podrobnou specifikaci tohoto patentovaného a průmyslovým vzorem chráněného výrobku a ilustrační video obdržíte na vyžádání.

Fotbalové branky si můžete přímo objednat kliknutím na tlačítko

Házená

Branky jsou určeny pro sálové míčové hry jako je házená, malá kopaná, pozemní hokej, kolová apod. Jsou vyrobeny z vícevrstvého kompozitního sklo-epoxidového materiálu technologií pletení na trn, která umožňuje dosáhnout výborných mechanických vlastností pří nízké hmotnosti výsledného výrobku.

Při vývoji byl kladen důraz na nízkou hmotnost, mechanickou i klimatickou odolnost, minimální požadavky na údržbu - otěruvzdornost, nezávadnost a bezpečnost použitých materiálů a především na jednoduchou konstrukci umožňující snadné rozložení, přemístění a opětovné sestavení v obvykle stísněných prostorech školních tělocvičen i víceúčelových hal.

Branka je navržena tak, aby byla dostatečně stabilní při volném uložení na podlaze při zachování dostatečné vlastní pružnosti konstrukce jako prevence vzniku úrazů.

Branka je tvořena dvěma svislými tyčkami a vodorovným břevnem, které jsou vztyčeny nad základnou tvaru písmene „U“, která branku stabilizuje v místě užití, definuje vnitřní prostor branky a slouží k upevnění spodního okraje brankové sítě. Branka je snadno rozebíratelná, jednotlivé díly (2x tyčka, břevno a třídílná základna) do sebe zapadají v rozích. Zesílené díly základny dodávají výrobku potřebnou stabilitu. Jako příslušenství je možno doplnit síť, která se upevňuje pomocí textilních pásků, tzv. „suchých zipů“, po sestavení branky.

Provedení základního modelu (viz obrázek) vychází ze standardní branky pro házenou, která je rozměrově přizpůsobena podmínkám žákovských věkových kategorií. Rozměry branky (v x š x h ) jsou 170 x 240 x 95 cm, průměr tyčí 50 mm. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z probarveného kompozitu (červená) doplněny foliovým polepem (bílá) zaručujícím barevnou stálost výrobku.

Po dohodě je možno dodat provedení branky v jiných rozměrech i barvě.

I branky pro házenou si můžete přímo objednat kliknutím na tlačítko

rámeček
EU publicita EU publicita
rámeček
© 2010 Technofiber s.r.o. IČO 26224585
Impressum Mapa stránek